Friday, October 20, 2006

Beyond the Handmade Boundaries


Alborz mountain, Summer 85, Canon A70


وقتی زیر میکروسکوپ تفاوتهای ناچیز فیبروسارکوم و فیبروماتوزها را می بینم، ترس از مرگ را وحشتی احمقانه می یابم.

.................

گروه Etatic fear یک گروه اطریشی است که در سال 94 شکل گرفته اند. سبک موسیقی شان در اصل gothic doom است اما در واقع ترکیبی از موسیقی کلاسیک، موسیقی قرون وسطایی و عناصر متال می باشد. دو آلبوم داده اند که آلبوم A somber dance شان با ترک هایی با عناوین شبیه کتاب!، شنیدنی است.
Estatic Fear, A sombre dance, chapter I

download

Chapter IV این آلبوم را نیز میتوانید در این آدرس بشنوید.

Sunday, October 15, 2006

Green Scar


Gilan, Roodsar, lakelaye, summer 1385

چند روز پیش سر کلاس صحبت از گوگل پرینت کردم، دیدم همه دارند هاج و واج نگاهم میکنند.فکر کردم خب طبیعی است که دانشجو پزشکی گوگل پرینت را نشناسد. اما بعد فهمیدم اصلا خود گوگل را هم درست نمیشناسند چه برسد به گوگل پرینت و گوگل اسکالر .

تا وقتی که مدرس درس کامپیوتر دانشجویان پزشکی چند تا آدم فسیل باشند که مغزشان نهایتا تا داس 6 کشش داشته باشد، انتظار دیگری هم نمی رود


moonspell, dekadance


download

 

Clicky Web Analytics