Monday, January 28, 2008

Adorerٌ

Nikon D70s,@18mm,ISO200,1/400s,F14

Mashhad, Winter 1386

تقدیم به برادرم، نصرا، که سالروز تولدش است

Friday, January 25, 2008

Skyward

Nikon D70s,@34mm,ISO200,1/500s,F11

Mashhad, Autumn 1385


Within Temptation| The Heart of Everything, 2007 : Forgivenحدود 8 سال پیش در نهبندان مشغول گذراندن دوره سربازی بودم. نهبندان جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان ( خراسان جنوبی فعلی) است. یک روزنامه فروشی داشت که در بهترین شرایط روزنامه‌های هفته قبل! و مجلات دوماه قبل! را عرضه می‌کرد و البته همانها برایم مانند گنجی ارزشمند بود. در ماهنامه گزارش فیلم آن روزها در مورد فیلم "جان مالکوویچ بودن" خوانده بودم و دیشب پس از 8 سال توانستم این فیلم ارزشمند را ببینم. شاید بتوان ستاره این فیلم را چارلی کافمن دانست که فیلنامه‌ای عجیب و تفکربرانگیز نوشته است. داستانی که فکرتان را حسابی به چالش می‌کشد.

Monday, January 14, 2008

Leaving with Twilight

Nikon D70s,@18mm,ISO200,1/320s,F9

Mashhad, Autumn 1386Lake of Tears|Forever Autumn, 1999: So Fell Autumn Rain

Sunday, January 06, 2008

Shadow Duet

Shadow DuetNikon D70s,@18mm,ISO200,1/800s,F11

Mashhad, winter 1386


Nancy Sinatra, 1966 :Bang Bang My Bab y Shot Me Downاین موزیک را "شر" نیز در همان سال 1966 اجرا کرده است. اجرای نانسی سیناترا وقتی خیلی مشهور شد که در سال 2003 تارانتینو در فیلمش "بیل را بکش" از آن استفاده کرد.

 

Clicky Web Analytics