Friday, February 27, 2009

Dark Snow


Mashhad, Winter 87

Saturday, February 21, 2009

Reign of Friendship


Amir Mohebi | Mashad, kang, Winter 87

Built to Spill,You in Reverse: TracesMonday, February 16, 2009

S-Turn


Mashad, Noghondar, Winter 87/09

Doors : whis*key, mystic and men

آیا در عکاسی فاین‌آرت، پروداکتیویته و راندمان کاری اهمیت دارد؟
آنچه از این نوع عکاسی در نظر می‌آید، کار دقیق و طولانی بر روی تک تک عکس‌ها است. این جنبه در عکاسی دیجیتال نیز به قوت خود باقی‌است و شاید عمیقتر‌و جدی تر هم شده است. اما آنچه تغییر کرده است، حجم تولید است چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ اندازه کلی فضای اشغال شده در آرشیو. بنابراین فکر می‌کنم، در عین حفظ آن دقت و ظرافت کار، هنرمند دیجیتال باید اصول کار را به گونه ای بداند که اولا بتواند زمان کمتری را به فرآیندهای حاشیه‌ای کار اختصاص دهد و ثانیا بیشترین تعداد عکس قابل قبول را از آرشیو خود تولید کند. تاکید من بر روی کلمه تولید در فرآیند‌های عکاسی، حتی در شاخه ای مانند فاین‌آرت، عمدی است تا تاکید کنم که بدون دانستن اصول تولید در عکاسی دیجیتال، وقت و سرمایه صاحب‌اثر براحتی به هدر خواهد رفت

Tuesday, February 10, 2009

Shine Through


Mashad, Winter 1387, Snowy Night

Saturday, February 07, 2009

Temporary Peace


Mashad, Winter 87/09

Anathema, Hindsight(2008) : Angelica

مردم دنیا بر دو قسمند: آنهائی‌که بازی می‌کنند و آنهائی‌که نمی‌کنند! > اسپور

Sunday, February 01, 2009

Sentinel


Tehran, Winter 87, Pseudo HDR

Era : Reborn (2008): Reborn


دیدن بعضی فیلمها مانند این است که کسی در تمام طول فیلم گلوی‌تان را فشار دهد. اما پس از پایان فیلم احساس ‌کنید که چقدر لحظات لذت‌بخشی داشته‌اید! شاید هم مانند یک شکلات تلخ خوشمزه، که مزه‌اش طی روزها در دهان‌تان بماند.
فیلم آرزوهای شرقی،‌آخرین ساخته کراننبرگ چنین معجونی است. بعد از تاریخچه خشونت، انتظارها از کراننبرگ بالاتر رفته بود و به‌حق می توان گفت که از پس کار خوب برآمده است. فیلم در همان 5 دقیقه اول شما را با صحنه‌ بریدن گلو در آرایشگاه، شبیه صحنه معروف هزاردستان، شوکه می‌کند و نوید دهنده یک فیلم خشن است. خشونت اما در فیلم کاملا متناسب و در خدمت داستان فیلم است. داستانی که از مافیای روسی در انگلستان می‌گوید و بدون شک ستاره این فیلم ویگو مورتنسن است که گاه شک خواهید کرد نکند او اصالتا روسی است.
یکی از بهترین صحنه‌های فیلم، نزاع بی‌رحمانه در حمامی کاملا به سبک شرقی است


 

Clicky Web Analytics