Friday, January 29, 2010

Snowy Night in Mashad


Mashad,Winter 2010/1388

Tuesday, January 19, 2010

High Noon


Mashad, Khor, Winter 2010/1388


Muse, The Resistance (2009): Undisclosed Desires

Thursday, January 14, 2010

Up


Mashad, Jaghargh, Autumn 2009/1388


O.S.I - Blood (2009): Terminal


سال 2009 سال خوبی از لحاظ عرضه آلبومهای موسیقی راک بود. در زیر آلبومهای منتخب من را بدون ترتیب مشخص مشاهده می‌کنید. واضح است که این لیست فقط بر اساس سلیقه شخصی بوده و البته فقط آلبومهای راک را در بر می‌گیرد

The Resistance : Muse
Battle for the Sun : Placebo
Blood : OSI
Controlling the Crowds, Part I-IV: Archive
In This Light And On This Evening: Editors
The Visionary : Eloy
This is War : 30 Seconds to Mars
The Fall: Norah Jones
A Sense Of loss: No Sound

Wednesday, January 06, 2010

30 Seconds to Sky


Mashad, Torogh, Autumn 2009/1388


Editors - In This Light And On This Evening (2009): You Don't Know Love


اول: نام ورنرهرزوگ همیشه برایم یادآور فیلم عظیم و عجیب فیتزکارالدو است که دو سه باری در تلویزیون دیده‌ام. فیلم نسبتا جدید هرزوگ با نام
در نوع خود جذاب است. هر چند موضوعی تکراری دارد اما روایت هرزوگ چیز دیگری است. به آن اضافه کنید بازیهای بسیار قوی بخصوص از کریستین بیل که دقیقا مانند ال ماکینیستا شما را به درون شخصیت خود می‌برد

دوم: گروه انگلیسی ادیتورز آلبوم جدیدشان را در اکتبر عرضه کردند.  هر‌سه آلبوم‌شان، بخصوص آلبوم جدید، در ژانر ایندی‌راک حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

 

Clicky Web Analytics