Sunday, November 30, 2008

Father

Nikon D70s, 1/60s, F2.8, ISO200, 200mmm, off-camera flash


Iron & W ine| Woman King : Jezebel

نمی‌‌دانم چرا تاکنون کتاب " تصاویر دنیای خیالی" بابک احمدی را ندیده بودم که چاپ اولش به سال 70 برمی‌گردد. کتاب مجموعه نوشته‌های پراکنده بابک احمدی در مورد سینما است که به گفته خودش حاصل عشق و حسرت بوده‌اند. نثر عالی بابک احمدی در این کتاب، خاطرات دور و نهفته فیلمهای زیبایی را که دیده‌ایم نوازش می‌کند و هوس دیدن دوباره بسیاری از فیلمها را برمی‌انگیزد

Wednesday, November 26, 2008

Infiltration

Nikon D70s, 1/250s, F8, ISO200
Mashhad-Autumn 1387/2008- Vertical Panorama (3 shots)

Anathema - Hindsight (2008): AngelicaTuesday, November 18, 2008

Saw it all before

Nikon D70s, 1/250s, F8, ISO200, @18mm
Mashhad-Autumn 1387/2008

Loreena McKennitt - A Midwinter Night's Dream (2008) : Breton CarolSaturday, November 08, 2008

Lacrymosa

Nikon D70s, 1/250s, F8, ISO200, @18mm


Bjork - Pagan poetry

بلاگر در این وادی مدتی است سر ناسازگاری دارد، بخصوص با دوستانی عزیز که می‌خواهند این کلبه را با تک‌خطی از خود مزین کنند. که این رسم مهمان نوازی نیست و علیرغم دلبستگی چهار ساله، ناچارم به هجرت. کی و کجایش اما با خداست، مانند همه کارهای دیگرم

پی‌نوشت: سیستم کامنت بلاگ اصلاح شد. برای رفع اشکال کامنت‌های بلاگر، استفاده از هالواسکن جالب نبود چون کامنت‌های قدیمی را نمایش نمی‌داد. اما دیسکاس، سیستم جالبی بود که بخوبی نیزجواب داد

 

Clicky Web Analytics