Tuesday, September 29, 2009

Drawing the Curve


Mashhad, Spring 2009/1388

Porcupine Tree - The Incident [2009]- Drawing the LineFriday, September 25, 2009

Autumn Palette
Muse - The Resistance [2009]- UprisingSaturday, September 19, 2009

Battle For The Sun
Placebo| Battle For The Sun (2009): Battle For The SunMonday, September 14, 2009

Moonlight Sonata


Mashad, Summer 2009/1388

Placebo| Battle For The Sun (2009): Kings Of Medicine

ششمین آلبوم پلسیبو حدود 4 ماه پیش منتشر شد. هر چند برخی کارهای قدیمی این گروه آلترناتیو راک را بیشتر می‌پسندند، اما آلبوم جدید، که شاید به سختی در این ژانر بگنجد، حرفهای زیادی برای گفتن دارد. با گوش کردن به این آلبوم احساس می‌کنید، بر خلاف آلبومهای قدیمی‌شان، روشن‌تر و زنده‌تر است. به هر حال گوش سپردن به نواهای برایان مولکو، در شبهای آخر تابستان، لذت بخش است

Monday, September 07, 2009

Staring


Gilan, Roudsar, Summer 1388/2009


Friday, September 04, 2009

Lake of Sun


Gilan, HasanSara , Summer 1388/2009

Sussan Deyhim | بشنو از نی
Sussan Deyhim | نوایی 

Clicky Web Analytics