Sunday, September 26, 2010

Grandiose

Lacrimas Profundere : The Grandiose Nowhere (2010) : No Matter Where you Shoot Me


آلبوم جدید 
Lacrimas Profundere
هر چند به خوبی آلبومهای فوق‌العاده آنها مانند 
Memorandum و Burning: A Wish 
نیست اما خب برای یک طرفدار این گروه هنوز چیزهایی دارد. البته باید با دقت بیشتری گوش کرد. موزیک فوق که از همین آلبوم انتخاب شده است تا حدی با بقیه آلبوم متفاوت است

Sunday, September 19, 2010

Violet

Monday, September 13, 2010

Coffee

Wednesday, September 01, 2010

 

Clicky Web Analytics