Friday, February 02, 2007

Glory, Glory, What a Hell of a Way to Die!


mashad, Kaarde,Summer 1385/2006


مشغول ديدن سريال
Band of Brothers
هستم. براي هر كسي كه اندك علاقه اي به تاريخ جنگ جهاني دوم داشته باشد، اين سريال يك موهبت است. ده قسمت دارد ( در 5 دي وي دي ) كه هر قسمتش حدود يكساعت و توسط افراد مختلف كارگرداني شده است. محصول دريم وركس و توليد مشترك اسپيلبرگ و تام هنكس مي باشد.
اين سريال بر اساس كتابي ساخته شده است كه وقايع جنگ جهاني دوم را بر اساس خاطرات كهنه سربازان گروهاني از هنگ 506 پياده نظام امريكا بيان ميكند. از جنگ نرماندي تا جنگهاي بلژيك و ورود به آلمان. در واقع يك مرور كامل است بر تعدادي از جنگها و وقايع مهم جنگ جهاني دوم.

1 comments:

علیرضا said...

مدتیه واقعا دلم برای یه فیلم خوب جنگ جهانی تنگ شده ، بعد سقوط تقریبا هیچ فیلم خوبی در این زمینه ندیده ام . ببینم می تونم این سری را گیر بیارم. عکست هم خیلی زیباست.

 

Clicky Web Analytics