Thursday, May 15, 2008

Symptoms of Life

Nikon D70s,@105mm,ISO400,1/40s,F3.2
Spring 2008/1387


Lacrimosa | Fassade(2001)| Stumme Worte

5 comments:

babak dinarvand said...

WoW, nice cilor, nice composition, but low sharpness
as cocolusion nice photo

rezamasoudi said...

دکتر بعد ار کلی عکس و موزیک که دیدم و شنیدم گفتم کسی رو که من تازگی باهاش آشنا شدم ، البته من تازه آشنا شدم، رو به شما معرفی کنم. البته شاید خیلی به سلیقه موسیفی شما نزدیک نباشد جون سبکش جز است ولی گمان کنم خوشتان بیاید
Tord Gustavson
البته در حد و اندازه کسی مثل ژک لووسیه نیست ولی جوان است و فرصت بسیار
شاید هم اصلا اون رو بشناسید

سزافراز باشی/ رضا

کاوه قبادی said...

جناب روشن دوست داشتم بیشتر برایمان بگویید.این روز ها بسیار کم حرف شده اید!کم حرف، شاید هم ما گوش های لایقی نیستیم؟

M.Behtash said...

رنگ روسری هایی که مد شدن و دخترا تو ونک سر می کنن !

Nema M. Roshan said...

- بابک عزیز ممنون از نظرت

- رضا عزیز، از آن در به در دنبال این گوستاوسون هستم اما هنوز نتوانستم تکه اهنگی از او بیایم. به هر حال توصیه رضا را که نمی شود نادیده گرفت وباید باز هم بگردم.

- کاوه عزیز، شما همیشه لطف دارید. شرمنده ام نکنید.

-بهتاش عزیز،
عجب، با همین رنگ ؟
ممنون

 

Clicky Web Analytics