Friday, July 11, 2008

Spring Breeze

Nikon D70s,@18mm,ISO200,1/250s,F8
Spring 87

Yann Tiersen - Yann Tiersen & Shannon Wright : Dragonfly


لذت جزئی از عکاسی و در واقع کلید خلاقیت آن است. لذت از قبل از عکاسی شروع می شود، با عکاسی ادامه می‌یابد و با پروسس به منتهای خود می‌رسد. بدون لذت بردن از عکاسی نمی‌توان چیزی خلق کرد و چیزی که تولید می شود، خلق نیست. دیجیتالیسم اما، در بسیاری موارد، مانعی بر این قضیه است که البته خود ناشی از بی‌اطلاعی از اصول این دنیای جدید است و لاغیر

موزیک فوق حاصل همکاری یان تیرسن و شانن رایت، خواننده و موزیسین فرانسوی ساکن امریکا است. آهنگهای آلبوم، تماما توسط شانن نوشته شده است، چیزی که برای کارهای یان تیرسن، غیر معمول است.این آلبوم با همین نام، یعنی یان تیرسن و شانن رایت، در سال 2004 منتشر شده است

1 comments:

کاوه قبادی said...

دکتر نوشته شما بنده را یاد آن برنامه تلویزیونی انداخت.اگر درست یادم باشد اسم اش لذت نقاشی بود.آن نقاش حوش ذوق باب راس آنقدر زیبا و دلنشین آموزش می داد که هر کسی علاقه داشت روزی نقاش شود.وقتی رنگ ها را توصیف می کرد انگار که دارد از بهشت می گوید.همیشه دوست دشاتم بنشینم و حتی تکرار برنامه را هم ببینم.عکاسی هم اگر لذت نداشته باشد به هیچ نمی ارزد.

ممنون که همیشه لذت عکاسی را به ما می اموزید

 

Clicky Web Analytics