Friday, August 08, 2008

My Velvet Little Darkness

Nikon D70s,@65mm,ISO200,1/320s,F9
Spring 1387

Lacrimas Profundere - 2006 - Filthy Notes For Frozen Hearts: My Velvet Little Darkness


بعضی عکسها نباید شارپ و فوکوس باشند، چون مفهوم‌شان بدون وضوح معنا می‌یابد. بعضی افکار نیز همچنین

1 comments:

کاوه قبادی said...

آری

و برای بعضی شارپنس به معما و افسانه شبیه می شود

اصلا گاهی باید دنیا را فلو دید.چه حالی می دهد وقتی عینک را از روی چشم بر می داری و دنیا را مه آلود می بینی

 

Clicky Web Analytics