Monday, September 14, 2009

Moonlight Sonata


Mashad, Summer 2009/1388

Placebo| Battle For The Sun (2009): Kings Of Medicine

ششمین آلبوم پلسیبو حدود 4 ماه پیش منتشر شد. هر چند برخی کارهای قدیمی این گروه آلترناتیو راک را بیشتر می‌پسندند، اما آلبوم جدید، که شاید به سختی در این ژانر بگنجد، حرفهای زیادی برای گفتن دارد. با گوش کردن به این آلبوم احساس می‌کنید، بر خلاف آلبومهای قدیمی‌شان، روشن‌تر و زنده‌تر است. به هر حال گوش سپردن به نواهای برایان مولکو، در شبهای آخر تابستان، لذت بخش است

blog comments powered by Disqus
 

Clicky Web Analytics