Wednesday, January 06, 2010

30 Seconds to Sky


Mashad, Torogh, Autumn 2009/1388


Editors - In This Light And On This Evening (2009): You Don't Know Love


اول: نام ورنرهرزوگ همیشه برایم یادآور فیلم عظیم و عجیب فیتزکارالدو است که دو سه باری در تلویزیون دیده‌ام. فیلم نسبتا جدید هرزوگ با نام
در نوع خود جذاب است. هر چند موضوعی تکراری دارد اما روایت هرزوگ چیز دیگری است. به آن اضافه کنید بازیهای بسیار قوی بخصوص از کریستین بیل که دقیقا مانند ال ماکینیستا شما را به درون شخصیت خود می‌برد

دوم: گروه انگلیسی ادیتورز آلبوم جدیدشان را در اکتبر عرضه کردند.  هر‌سه آلبوم‌شان، بخصوص آلبوم جدید، در ژانر ایندی‌راک حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

blog comments powered by Disqus
 

Clicky Web Analytics