Sunday, September 26, 2010

Grandiose

Lacrimas Profundere : The Grandiose Nowhere (2010) : No Matter Where you Shoot Me


آلبوم جدید 
Lacrimas Profundere
هر چند به خوبی آلبومهای فوق‌العاده آنها مانند 
Memorandum و Burning: A Wish 
نیست اما خب برای یک طرفدار این گروه هنوز چیزهایی دارد. البته باید با دقت بیشتری گوش کرد. موزیک فوق که از همین آلبوم انتخاب شده است تا حدی با بقیه آلبوم متفاوت است

blog comments powered by Disqus
 

Clicky Web Analytics