Tuesday, March 11, 2008

Born to Lose

Nikon D70s,@18mm,ISO200,1/500s,F9

Mashhad, Winter 1386

نیل ( رابرت دنیرو) در فیلم مخمصه, به هانا گفت:
"چیزی را وارد زندگی ات نکن که بخاطرش نتوانی موقع نیاز در عرض 30 ثانیه همه چیز را رها کنی و بروی"

بخاطر این حرفش, حداقل 5 مرتبه این فیلم را دیده ام

2 comments:

nasra said...

بارها و بارها به این موضوع فکر کردم
اما همچنان از صبح تا شب خود را در رودی میبینم که نمیتوانم از آن خارج شوم. براستی جواب چیست؟

نور این عکس رویایی است.

Kiarang said...

خب! اين عكس به شدت "برسون"ي است. با اين سايه هاي بلند ( و االبته اديت استادانه شما در كنترل نور ) و آدم هاي ساده اي كه از نسلي ديگرند و مثل همه ي ادم هاي برسون تنها نظاره گر سرنوشتند.
آقاي دكتر. ممنون خواهم شد اگر ايميلتان را براي بنده بنويسيد.
اين ايميل من است:
kiarang.alaei@gmail.com

 

Clicky Web Analytics