Wednesday, April 09, 2008

Bless of Earth

Nikon D70s,@200mm,ISO200,1/250s,F7.1
Gilan, RahimAbad, Spring 1387/2008Bjork, Volta (2007), I see who you are


"رقصنده در تاریکی" را اساسا بدون بیورک و صدای آسمانی‌اش نمی‌توانم تصور کنم. و همواره مبهوت این انتخاب فون تریر هستم. و از آن هنگام، بیورک را نیز بدون رقصنده در تاریکی نمی‌توانم مجسم کنم

3 comments:

کاوه قبادی said...

ایکاش می شد همیشه برای این فتوبلاگ کامنت گذاشت.از هر 20 بار تاتش یک بار ثبت می شود.علت را هم نمی دانم.شاید از خطوط بنده است.

بگذریم...

چه نظمی وحشتناکی در این عکس وجود دارد.آنقدر که آدم را به سوالات بنیادین بشر سوق می دهد.همان ها که دایما می پرسند:من کی ام؟چرا هستم؟اینجا کجا است؟چه کسی اینجا را آفرید؟اتفاقی در کار بوده و یا هدفی؟

راستی چرا؟چگونه؟

قسمت پایین بلاگ را تازه امروز دیدم.شاید تازه قرار گرفته و شاید بوده و من ندیده بودم.اما جالب است.مخصوصا کتاب ها...

اتفاقا بادبادک باز را تازه تمام کرده ام.دیدم را نسبت به افغانستان بسیار عوض کرد.

یک کتابی دستم است بنام مرد دهم.نوشته گراهام گرین زیبا است

Ali Tehrani said...

حقیقتا زیباست. آفرین

mastoureh said...

Hi,I am one of your fans and ususally check your blog for contemplating about my problems. I wish I could see what you saw in the photoes when you captured them.
Mastoureh
London

 

Clicky Web Analytics