Saturday, April 19, 2008

Kind of Life

Nikon D70s,@200mm,ISO200,1/125s,F11
Gilan, kalankalaye, Spring 1387/2008In Flames, A Sense Of Purpose, The Chosen Pessimist


دارم فکر می‌کنم اگر آدم بجای اینکه هر روز در آپارتمانی در شهر شلوغ، بیدار شود، در یکی از این کلبه‌ها بیدار شود و هوای کوهستان را در ریه‌های صاب‌ مرده‌اش فرو دهد، چه حسی دارد؟
حداقلش این است که در آن صورت، احساس میکردم زنده‌ام نه اینکه فقط ادای زندگان را دربیاورم

Nikon D70s,@200mm,ISO200,1/125s,F11
بنده؛ در حال تنفس موقت در این بهشت موقت، .عکاس: برادرم، نصرا

1 comments:

حمزه ای said...

سلام دکتر
والا من الان 10 ساله دارم این فکر رو می کنم! به نظر من هم زندگی واقعی اونجا جریان داره نه این چیزی که ما توش غرق شدیم.
راستی اون کنون تو دستتون چیکار می کنه؟!
خوش باشید

 

Clicky Web Analytics